Naravoslovni dan – Umetni vodni krog

Mateja Rejc s Komunale Idrija je v prvem delu učencem predstavila pomen čiste pitne vode za kraj, pomen podtalnice, vire pitne vode v Idriji, oskrbo s pitno vodo, vodna zajetja, razporeditev vodnih zajetij, zbiralnikov v okolici, nevarnosti za pitno vodo, predstavila, kakšno vodo pijemo v mestu…pokazala je tudi (na terenu), kako se preizkuša kvaliteto oz. kakovost pitne vode in kakšna je kakovost vode, ki jo pijejo.

V drugem delu so učenci naredili ‘ “vodni odtis” povprečnega človeka. Poskušali so prepoznati vse količine vode, ki jih zaužijemo s hrano v enem dnevu, popijemo, ki je v naši obleki, torbici, copatih…

Po malici sta sodelavca s komunale učencem predstavila njihovo delo v zvezi z vodnimi zbiralniki in zajetji. Sledil je ogled točk povezanih s tem:

  1. Ogled zbiralnika pri psihiatrični bolnici (vojaški rezervoar)
  2. Ogled zbiralnika v Grilčevi ulici (Bazile)

Športni bralni teden

V tednu od 9. do 13. aprila 2018 bo na šoli potekal bralni teden, katerega geslo je misel irskega pisatelja in politika Richarda Stella: “Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.”

V tem tednu bomo posebno pozornost namenili knjigam, ki govorijo o športu.  V goste smo povabili bivša učenca naše šole, ki nam bosta o športu, treningih, ekipnem duhu in tudi o branju znala marsikaj zanimivega povedati. Vsi učenci razredne stopnje, ki so uspešno zaključili branje za Bevkovo bralno značko, si bodo ogledali predstavo Butalci.  V nekaterih razredih bodo med tednom potekale še dodatne zanimive bralne dejavnosti. Ves teden nas bodo spremljali citati znanih športnikov in misli o knjigah in branju.

Predavanje – Nevarnosti spleta in družabnih omrežij

Spoštovani starši,
v ponedeljek, 16. aprila 2018 ob 17.00, vas vabimo na zanimivo in koristno
predavanje z naslovomNEVARNOSTI SPLE TA IN SPLETNIH OMREŽIJ
Z nami bosta strokovnjaka za to področje, Simon Rosič in Matjaž Hladnik, oba
kriminalistična inšpektorja iz Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave
Nova Gorica.
Na neposreden način nam bosta predstavila, katerim nevarnostim so dnevno
lahko izpostavljeni naši otroci (tudi že najmlajši); kako te nevarnosti
prepoznavati ter kako do časa ustrezno ukrepati. Posredovala bosta nasvete,
kako in kam se obrniti na pomoč, če spoznamo, da je naš otrok že žrtev
spletnega nasilja.
Na predavanje ste vabljeni starši učencev naše šole, saj so namreč tovrstnemu
tveganju danes izpostavljeni prav vsi otroci in mladostniki. Z ozaveščanjem in
preventivnim delovanjem bomo s skupnimi močmi prispevali, da bo tovrstnih
stisk manj.
Predavanje bo v jedilnici OŠ Idrija.

5. b – Muzejska učna ura

V okviru učnih vsebin pri družbi, smo na gradu Gewewrkenegg izvedli muzejsko učno uro na temo življenja na gradu v srednjem veku.

Uro je izvajala kustosinja mestnega muzeja Idrija Marija Terpin. Pripovedovala nam je v prostorih Mestnega muzeja Idrija. S pomočjo power point predstavitve nam je pokazala življenje na gradu skozi zgodovino.
Predstavila je vlogo gradov v preteklosti, idrijski rudniški grad (zgodovina stavbe ter njegove namembnosti, izpostavila njegove posebnosti glede na ostale slovenske gradove).

Na koncu smo si ogledali tudi zunanjost in notranji prostor gradu.

 

3. kulturni dan – Gledališka predstava

V okviru kulturnega dne smo si v ljubljanskem lutkovnem gledališču ogledali mladinsko predstavo Tajno društvo PGC.

Tajno društvo PGC je legendarno zimzeleno besedilo, otroška klasika. Nastalo je leta 1958 izpod peresa slovenskega pisatelja Antona Ingoliča, enega prvih avtorjev, ki je po vojni črpal iz resničnega življenja mladih in v njihovih nevsakdanjih dogodivščinah obravnaval njihove probleme.

Pred gledalci se odvije na pol pripovedovana, na pol odigrana zgodba o tajnem društvu PGC, članih tega društva, kritični poeziji, ki so jo lepili po oglasnih deskah v šoli in drugih javnih institucijah, ravnatelju in njegovem zvestem pomočniku hišniku Fiksu, ki sta v imenu discipline društvo preganjala, in koncu, v katerem člani društva ne pokažejo samo poguma, ampak tudi odkritosrčnost in poštenost.

Po predstavi je sledil še pogovor o gledališču.

Nad predstavo so bili učenci zelo navdušeni.