Naravoslovni dan – Umetni vodni krog

Mateja Rejc s Komunale Idrija je v prvem delu učencem predstavila pomen čiste pitne vode za kraj, pomen podtalnice, vire pitne vode v Idriji, oskrbo s pitno vodo, vodna zajetja, razporeditev vodnih zajetij, zbiralnikov v okolici, nevarnosti za pitno vodo, predstavila, kakšno vodo pijemo v mestu…pokazala je tudi (na terenu), kako se preizkuša kvaliteto oz. kakovost pitne vode in kakšna je kakovost vode, ki jo pijejo.

V drugem delu so učenci naredili ‘ “vodni odtis” povprečnega človeka. Poskušali so prepoznati vse količine vode, ki jih zaužijemo s hrano v enem dnevu, popijemo, ki je v naši obleki, torbici, copatih…

Po malici sta sodelavca s komunale učencem predstavila njihovo delo v zvezi z vodnimi zbiralniki in zajetji. Sledil je ogled točk povezanih s tem:

  1. Ogled zbiralnika pri psihiatrični bolnici (vojaški rezervoar)
  2. Ogled zbiralnika v Grilčevi ulici (Bazile)

3. kulturni dan – Gledališka predstava

V okviru kulturnega dne smo si v ljubljanskem lutkovnem gledališču ogledali mladinsko predstavo Tajno društvo PGC.

Tajno društvo PGC je legendarno zimzeleno besedilo, otroška klasika. Nastalo je leta 1958 izpod peresa slovenskega pisatelja Antona Ingoliča, enega prvih avtorjev, ki je po vojni črpal iz resničnega življenja mladih in v njihovih nevsakdanjih dogodivščinah obravnaval njihove probleme.

Pred gledalci se odvije na pol pripovedovana, na pol odigrana zgodba o tajnem društvu PGC, članih tega društva, kritični poeziji, ki so jo lepili po oglasnih deskah v šoli in drugih javnih institucijah, ravnatelju in njegovem zvestem pomočniku hišniku Fiksu, ki sta v imenu discipline društvo preganjala, in koncu, v katerem člani društva ne pokažejo samo poguma, ampak tudi odkritosrčnost in poštenost.

Po predstavi je sledil še pogovor o gledališču.

Nad predstavo so bili učenci zelo navdušeni.

Kulturni dan Idrijska čipka 5. c

Kulturni dan na temo kulturne dediščine – Idrijska čipka smo pričeli v Mestnem muzeju Idrija, kjer smo si ogledali čipkarski oddelek in si ogledali risanko o tihotapki Melhiorci. V matičnih učilnicah smo pod strokovnim vodstvom učiteljice Čipkarske šole Mete Gregorač izvedli delavnico risanja. Vsi učenci so z zanimanjem poslušali, si ogledovali in likovno ustvarjali. Nastali so zanimivi likovni izdelki, ki jih smo jih z učenci  razstavili na hodniku zraven razreda.

1. Naravoslovni dan – Prst je dar živega

Naravoslovni na temo prsti je potekal na terenu v okolici šole (praktično raziskovanje) in v razredih (analiza dela).

Učenci so preko raziskovanja različnih dejavnikov na terenu spoznali pot nastanka prsti – od kamnin do prsti.

Učenci so na posameznih točkah v Mejci in na Rakah spoznavali sklope, ki so pomembni pri nastajanju prsti in njuni kvaliteti: Relief v pokrajini, Preperevanje kamnin, Gozdni opad, Vrste prsti, Onesnaževanje prsti in Vodne vire.

Razdeljeni so bili v skupine po pet učencev. Vsak učenec je imel svoj učni list, ki ga je izpolnjeval preko poskusov in raziskovanja na terenu. Na vsaki točki smo naredili tudi analizo in se pogovorili o morebitnih težavah, ki so jih imeli pri reševanju nalog. Večina učencev je naloge skrbno in natančno reševala.

1. športni dan: Orientacijski pohod

Danes, 10. 10. 2017 smo imeli športni dan – orientacijski pohod. Razdelili smo se v skupine, vsaka skupina je dobila svoj orientacijski list, kompas in kartonček za žigosanje. Najprej smo se s kompasom orientirali in se odpravili proti središču mesta. Od tam smo pot nadaljevali po Rižah do Talerja in naprej do Pšenka. Tam smo pomalicali in se čez greben vrnili proti Idriji. S seboj smo vzeli veliko dobre volje in na koncu priklicali tudi sonce.

 

1. KD – Začetek BBZ in eko bralne značke

Idrija, 21. 9 .2017

Učenci so na kulturnem dnevu pod vodstvom knjižničarke v knjižnici spoznali urejenost in delovanje knjižnice. Učili so se tudi samostojnega iskanja knjig po policah, in sicer so iskali knjige po znanih avtorjih. V matični učilnici so spoznali izbor knjig za Bevkovo bralno značko ter jih z zanimanjem pregledovali. Ogledali smo si tudi izbor knjig za eko bralno značko. Učenci so si izbrali eno knjigo s seznama, ki smo jo skoraj v celoti prebrali. Z zanimanjem so prisluhnili zgodbi ter se poglobili v eko tematiko. Po 3. šolski uri smo se odpravili v Filmsko gledališče Idrija, kjer smo si ogledali film Košarkar naj bo.